Opps, you've got an error!
click me to close

Dana dan Insentif Teknologi Hijau

Dana dan Insentif Teknologi Hijau merupakan skim kewangan istimewa yang diperkenalkan oleh kerajaan bagi menyokong pembangunan Teknologi Hijau (TH) di Malaysia. Skim ini telah diumumkan oleh Perdana Menteri sendiri semasa pembentangan Bajet 2010 dengan skim kewangan yang berjumlah RM1.5 bilion

Sila layari http://www.gtfs.my/ untuk maklumat lanjut

Reference: http://www.kettha.gov.my/content/dana-dan-insentif-teknologi-hijau